İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, DenetimApp mobil uygulamasına (“Mobil Uygulama”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcılar”) tarafından Site’de ya da Mobil Uygulama içerisinde yer alan platfordan (“Platform”) faydalanılması aşamasında denetimapp uygulaması ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Uygulama, Kullanıcılar tarafından üyelik formları ile veya sair surette kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen haller haricinde üçüncü şahıslarla paylaşmamakta ve Gizlilik ve Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar dışındaki hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Uygulama, Kullanıcı’nın Platform üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Baş Denetçi İş Takibi uygulaması içinde yer alan Google Admob reklam sisteminde, analiz ve istatistik bilgileri oluşturmak amacıyla kullanıcının eposta adresi alınmaktadır. Eposta adresi başka bir amaçla kullanılmamaktadır.

Mobil Katalog uygulaması içinde yer alan firma iletişim adresleri bölümünde, kullanıcının ilgili firmayı arayabilmesi gereği telefon numarası alınmaktadır. Telefon numarası başka bir amaçla kullanılmamaktadır.

Uygulama, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. Google Analytics ve Facebook ile Şirket’e sağlanan demografik bilgiler Şirket tarafından, Web Site ve varsa Mobil Uygulama üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası hükümleri kapsamında paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel veri içermeyip grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Kullanıcılar, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay vermektedir.

Kullanıcı’lara ait kişisel veriler ve gizli bilgiler; ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

E-bülten ve elektronik ileti üyeliği çerçevesinde e-posta gönderilmemektedir.

Uygulama ve site altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

Uygulama kullanıcının cihazında çalışmakta ve kullanıcının tüm verilerini kurulduğu cihaza kaydedilmektedir.

Mobil Uygulama’yı kullanımlarınızda (varsa) bilgiler kurulduğu cihaza kaydedilmekte ve başkası tarafından görüntülenememektedir.

Web Site ve/veya Mobil Uygulama’ya üyelik, (varsa) girilen bilgiler diğer Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama kullanıcıları tarafından görüntülenememektedir.

Gizlilik Politikası içerisinde belirtilen hükümler Web Sitesi ya da Mobil Uygulama içerisinde yayınlanarak geçerlilik kazanır ve Kullanıcılar için bağlayıcı hale gelir.